Om os

Velkommen til Voksenhandicap i Hvidovre Kommune

Voksenhandicap er én samlet betegnelse for to bofællesskaber og et klubtilbud.
Bofællesskaberne hedder Bofællesskabet Hvidovregade og Bofællesskabet Lille Friheden og klubtilbuddet går under navnet, Klub Hvid.

Voksenhandicap har stor fokus på beboernes ressourcer fremfor deres begrænsninger. Personalet støtter beboerne i deres liv på deres egne præmisser, så det er meningsfyldt for dem.

Målgruppe
Målgruppen er borgere fra 18 til 65 år, som er udviklingshæmmede eller har en anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, er født hjerneskadede eller har en fysisk funktionsnedsættelse.

Målgruppen er bredt sammensat, men fælles er der et behov for socialpædagogisk hjælp for at vedligeholde eller udvikle forskellige færdigheder. Udover det socialpædagogiske behov, er der også brug for en del praktisk hjælp, pleje og omsorg. 

Begge bofællesskaber og Klub Hvid er kommunale tilbud og beliggende i Hvidovre Kommune.